Przewodnik po procesie wdrożenia MRP

MRP (Material Requirements Planning, czyli Planowanie Potrzeb Materiałowych) to system, delikatnie mówiąc, dość zaawansowany. Stąd też jego prawidłowe wdrożenie wymaga sporej ilości wysiłku nie tylko od firmy wdrożeniowej, ale także od ciebie i całej twojej firmy.

MRP a ERP

Systemy ERP są rozwinięciem systemów MRP II, więc jeżeli twoja firma potrzebuje bardziej wielozadaniowego systemu, powinieneś zdecydować się raczej na wprowadzenie jednego z wielu dostępnych rozwiązań z rodziny ERP. W przypadku mniejszych firm sprawdzi się Comarch Optima, w przypadku większych lepiej postawić na system z półki ERP XL.

Wdrożenie MRP – krok po kroku

Optymalne wdrożenie MRP jest niemożliwe bez wcześniejszego przygotowania szczegółowego planu produkcyjnego. Warto to sobie uświadomić, jeszcze zanim zaczniemy rozważać MRP. Podobnie koniecznym jest zrozumienie, że wdrażanie jakichkolwiek rozwiązań w firmie zawsze powinno być podporządkowane celowi (także temu biznesowemu), który chcemy osiągnąć.
Co gorsza, systemy MRP są rozwiązaniem tak specjalistycznym, że szacuje się, że jego prawidłowe wdrożenia występują tylko w 20 do 50 proc. przypadków (w zależności od konkretnego badania). To tylko jeszcze dobitniej świadczy o tym, że do wprowadzenia MRP musimy podchodzić z głową.

Etapy wdrożenia MRP

Przyjmuje się, że optymalna procedura wdrożenia MRP powinna wyglądać następująco:
Etap diagnostyczny: najlepiej w działania diagnostyczne zaangażować firmę doradczą, ale uwaga – nie każda firma informatyczna, która zajmuje się wdrożeniem MRP ma odpowiednie kompetencje do tego, by przeprowadzić ocenę przedsiębiorstwa i sposobu jego funkcjonowania. W wielu przypadkach rozsądniej będzie zatrudnić do tego zadania osobny podmiot.
Etap ofertowy: obejmuje wybór firmy informatycznej, która odpowiedzialna będzie za wdrożenie systemu ERP. Na tym etapie warto przede wszystkim zwrócić uwagę na to, co dokładnie obejmuje umowa o współpracy, oraz na to, czy możliwe jest modyfikowanie zaimplementowanego systemu w przyszłości.
Etap wdrożeniowy: powinien obejmować nie tylko wdrożenie systemu, ale także powołanie zespołów odpowiedzialnych za proces, które obejmować będą zarówno osoby zatrudnione w twojej firmie, jak i przedstawicieli firmy informatycznej.
Etap technologiczny: obejmuje między innymi podjęcie decyzji odnośnie rodzaju generowanej dokumentacji, rozmieszczenie terminali oraz przydzielenie pracowników odpowiedzialnych za poszczególne stanowiska. Warto także zadbać o to, by każda zmiana była odpowiednio raportowana i ustalić jasne zasady postępowania.
Etap szkoleniowy: obejmuje przeprowadzenie szkoleń dla pracowników wyjaśniających zasadę działania wdrożonego systemu MRP.

Leave a Comment