Terapeuta integracji sensorycznej musi przede wszystkim być dobrym człowiekiem, tworzącym miłą atmosferę, budującym sprawnie więź z pacjentem, zapewniającym mu poczucie zrozumienia i bezpieczeństwa

2019-08-19

Fundacja Gajusz, działająca od 20 lat na rzecz dzieci chorych i samotnych, poszukuje terapeuty integracji sensorycznej. Już od pierwszych lat na studiach wiedziałam, że moją pasją jest praca z dziećmi i to w tym kierunku pragnę się rozwijać. W ten sposób po przeprowadzeniu badań w ośrodku powstała moja praca. Terapeuta integracji sensorycznej http://www.trampolina-dzieci.pl/zespol/ musi przede wszystkim być dobrym człowiekiem, tworzącym miłą atmosferę, budującym sprawnie więź z pacjentem, zapewniającym mu poczucie zrozumienia i bezpieczeństwa. Niezwykle istotne jest, aby terapię integracji sensorycznej rozpocząć w jak najmłodszym wieku. Specjalizuję się w prowadzeniu diagnozy i zajęć metodą integracji sensorycznej. Metoda integracji sensorycznej wykorzystuje także naturalny, instynktowny popęd do aktywnego eksplorowania otoczenia, jaki posiada dziecko. Zaburzenia integracji sensorycznej wywierają negatywny wpływ na wszystkie sfery funkcjonowania człowieka. Każde zajęcia terapii integracji sensorycznej należy zakończyć ćwiczeniami uspokajającymi, wyciszającymi, o charakterze relaksacyjnym. Dlatego podczas zajęć terapeuta daje mu możliwość wyboru ćwiczeń i zabaw oraz dąży do tego, by samo inicjowało rożnego rodzaju aktywności. Inaczej mówiąc, terapeuta tworzy zestaw ćwiczeń i zabaw, które należy podjąć z dzieckiem oraz opisuje ich częstotliwość i intensywność. Polega na interpretacji, organizacji i integracji bodźców zmysłowych odbieranych z organizmu i środowiska. Zaburzenia integracji sensorycznej to wynikające z wadliwej organizacji lub minimalnych uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego zakłócenia w procesie przetwarzania informacji zmysłowych. Swoją wiedzę na ten temat miałam okazję przedstawiać na kursach wczesnej interwencji jak również na kursach integracji sensorycznej prowadzonych w ośrodku. Zaburzenia integracji sensorycznej są też naturalną konsekwencją uszkodzenia narządów zmysłów,. Ważna jest praca z dzieckiem w domu. Diagnoza integracji sensorycznej wymaga konsultacji z terapeutą integracji sensorycznej. Korekcja zaburzeń integracji sensorycznej nie może ograniczyć się tylko do pracy dziecka ze specjalistą. Tak mogą przejawiać się zaburzenia integracji sensorycznej. Typowe zajęcia metodą integracji sensorycznej powinien jednak prowadzić wykwalifikowany terapeuta. Celem terapii integracji sensorycznej jest stymulacja centralnego układu nerwowego poprzez pobudzanie receptorów zmysłowych. Następnie terapeuta opracowuje indywidualny program terapii dostosowany do profilu zaburzeń oraz adekwatny do aktualnych potrzeb i możliwości dziecka. Ukończenie studiów pedagogicznych i rehabilitacji utwierdziło mnie w przekonaniu, że praca z dziećmi to moja droga życiowa. Chcąc wytłumaczyć, na czym polegają zajęcia integracji sensorycznej, należy wyjaśnić, co to jest integracja sensoryczna. Programy terapeutyczne zaburzeń integracji sensorycznej zawierają różne kombinacje zadań. W przypadku integracji sensorycznej zmiany te mogą nastąpić pod wpływem kontrolowanej, odpowiednio dobranej stymulacji zmysłowej. Diagnozę, a następnie korekcję zaburzeń integracji sensorycznej przeprowadza wykwalifikowany terapeuta. Praca z dziećmi sprawia mi najwięcej radości, a każde nowe osiągnięcie daje mi motywację do dalszej pracy. Pomagamy w zaburzeniach integracji sensorycznej, w leczeniu wad wymowy, problemach emocjonalnych, rozwijaniu osobowości. Proces budowania integracji sensorycznej zaczyna się w okresie płodowym, najbardziej intensywnie przebiega w pierwszych 3 latach życia i trwa. Dziś każda z nas to doświadczony terapeuta: integracji sensorycznej, logopedii, terapii indywidualnych i grupowych. Właściwą diagnozę może postawić wyłącznie terapeuta integracji sensorycznej, posiadający certyfikat ukończenia dwustopniowego kursu. Sesje korekcji zaburzeń integracji sensorycznej odbywają się zazwyczaj raz, dwa lub trzy razy w tygodniu i trwają od 45 do 60 minut. To ludzie, dla których praca z dziećmi w celu ich rozwoju jest nie tylko sposobem na realizację celów zawodowych, nie tylko ścieżką zawodowej kariery, ale przede wszystkim – misją. Jeśli czujesz, że jesteś w stanie opiekować się niemowlęciem, poświęcić mu swój czas i uwagę, by minimalizować skutki traumy porzucenia, ta praca jest dla Ciebie. Dobierając zestaw ćwiczeń, gier i zabaw terapeuta musi uważać, aby nie przebodźcować dziecka, czyli nie doprowadzić jego organizmu do stanu przeciążenia sensorycznego. Terapia integracji sensorycznej opiera się przede wszystkim na mechanizmie plastyczności neuronalnej, czyli zdolności układu nerwowego do modyfikacji mających na celu odzyskiwanie utraconych funkcji.